ORO genomineerd voor Gouden Prokkel!

U bevindt zich hier: Over ORO | Actueel | Nieuws | 2019 | Mei | ORO genomineerd voor Gouden Prokkel!

ORO genomineerd voor Gouden Prokkel!

Patrick en wethouder Harrie van Dijk tijdens de Prokkelstage

De nominaties voor de Gouden Prokkel zijn bekend, ORO is met haar ‘Prokkelstage uitwisseling ORO en de Peelgemeenten’ genomineerd in de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’. Op vrijdag 28 juni wordt bekendgemaakt welke organisatie de Gouden Prokkel wint.

Sinds een aantal jaren hebben cliënten van ORO een Prokkelstage bij verschillende bedrijven en gemeenten in de regio. In 2018 is, in samenwerking met de gemeente Helmond, deze Prokkelstage extra prikkelend gemaakt door het Prokkelen een tweezijdig karakter te geven.

Een van onze cliënten, Patrick, liep een dag mee met wethouder Harrie van Dijk en zij hadden samen een geweldige dag. Patrick ging samen met Harrie overal mee naar toe zodat Patrick een mooi beeld kreeg van de werkzaamheden van de wethouder. Harrie wilde ook graag meer te weten komen over de werkzaamheden die Patrick allemaal verricht en beiden spraken af dat Harrie een dag met Patrick mee zou komen werken. Zo ontstond de Prokkelstage uitwisseling.
Harrie raakte onder de indruk van al zijn bezigheden. “Ik ben me nog meer bewust geworden hoe belangrijk het is dat we niet over mensen praten maar mét mensen.” Door een hele dag met elkaar op te trekken, elkaar te vertellen wat hen bezighoudt, hoe hun werkzaamheden eruit zien, maar ook door samen te lachen en te luisteren naar elkaars verhalen is er mooie band ontstaan. Hierover is door Prokkel Nederland een film gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en de VNG (zie www.prokkel.nl film Harrie ontmoet Patrick).

Prokkelstage uitwisseling
Deze Prokkelstage uitwisseling bracht ons op het idee om dit bij alle gemeenten in de Peelregio te doen. Er is contact gezocht met wethouders van de zes gemeenten: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Someren en natuurlijk ook weer Helmond. Alle wethouders reageerden enthousiast en willen graag meewerken. Daarnaast gaven ze aan dat ook collega’s van andere gemeentelijke diensten, zoals het WMO-loket, het gemeentemuseum, gemeentewerken en de bode, met alle plezier willen meedoen aan een wederzijdse Prokkelstage.
Op de landelijke Prokkelstagedag op 6 juni 2019 gaan 14 cliënten van ORO in de ochtend op Prokkelstage bij de gemeente en in de middag gaan deze medewerkers van de gemeente op Prokkelstage bij de cliënt.

Gouden Prokkel
De Gouden Prokkel prijzen zijn bedoeld als inspiratie voor anderen. Belangrijk daarbij is op welke manier mensen met een verstandelijke beperking zelf betrokken zijn bij het bedenken en organiseren van Prokkels.
Bij de categorie ‘Mensenrechten/VN-verdrag’ gaat het om de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. In dit verdrag staat bijvoorbeeld dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn, etc. Net als ieder ander. De overheid werkt daaraan, onder andere door vraagstukken die aan beperkingen zijn gerelateerd, op te nemen in beleid. En dit gaat natuurlijk het beste als de mensen om wie het gaat ook worden betrokken bij de aanpak. Het is belangrijk dat hun stem gehoord wordt.

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting, een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is waar Prokkelen om draait.