Binderen Kinderdagcentrum

U bevindt zich hier: Home | Binderen Kinderdagcentrum

Binderen Kinderdagcentrum

Helmondselaan 68, 5702 NN Helmond

In het kinderdagcentrum bieden we voorschoolse opvang aan jonge kinderen. Hierbij staat de groei, ontplooiing en ontwikkeling van het kind voorop. We begeleiden zowel kinderen met een ontwikkelingsachterstand als kinderen met een meervoudige beperking. Voor ieder kind maken we een persoonlijk plan. Dat doen we na een observatieperiode waarin we uw kind observeren en testen. Zo weten we precies wat hij of zij nodig heeft. Bij ons kinderdagcentrum werken diverse professionals op het gebied van orthopedagogiek. Ook worden kinderen begeleid op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, spel- en muziektherapie.

Groepsindeling

Het kinderdagcentrum heeft verschillende groepen, zoals een baby-/peutergroep. Bij de groepsindeling zorgen we ervoor dat uw kind in een passende groep komt. Wij vinden het namelijk erg belangrijk dat uw kind zich fijn en veilig voelt. Ons kinderdagcentrum heeft verschillende ruimtes: groepsruimtes, een snoezelruimte, een zand-waterruimte, een zwembad en een gymzaal. Daarnaast heeft elke groep een eigen, kleine buitenspeelplaats.

Brugklas

Voor sommige kinderen is het kinderdagcentrum het begin van hun onderwijsperiode. Zij gaan van hieruit door naar een school voor speciaal onderwijs. Soms is die overgang best moeilijk. Voor de kinderen die daar veel moeite mee hebben, is er een speciale klas, een 'brugklas'.

In deze brugklas worden de kinderen begeleid door leerkrachten van de school voor speciaal onderwijs en door de vertrouwde begeleiders van ons kinderdagcentrum. In het eerste half jaar gebeurt dat binnen het kinderdagcentrum. Het tweede deel van het jaar verhuist deze klas naar de school. Zo maken de kinderen de overstap heel geleidelijk en blijven ze een heel jaar lang de vertrouwde gezichten van het kinderdagcentrum zien.

Contact met ouders

Een goed contact met u als ouder vinden we van grote waarde. Daarom betrekken we u zo veel mogelijk bij de ontwikkeling van uw kind en bij ons kinderdagcentrum.

Algemene vraag?

Neem contact op met de receptie:
Bel 0492-530053 (24 uur per dag)
Mail info@oro.nl (24 uur per dag)

Meer weten over zorg?

Neem contact op met ORO Entree:
Bel 0492-472872 (werkdagen van 9-17 uur)
Mail welkom@oro.nl (24 uur per dag, antwoord binnen 2 werkdagen)